видео съвети

Как да станеш богат политик и да помогнеш на хората? Всички да са доволни! как да крадеш в полза на народа като Робин Худ…
https://youtu.be/gsvw7gis-DQ?si=uGnq5ChFWQCcr1kt

Няма ли пари да се раздадат на хората в и около и гостите на Дупница? Ето отговорът ми.

https://youtu.be/GgIctggtBSQ?si=W84h_ivBGib6b-zZ

Как да изчистим боклука?

https://youtu.be/550Zn4gGaXk?si=KGRZBya7MoGLmUqI